Ordine Publică

 

Secția de Ordine Publică contribuie la activitatea de cercetare ştiinţifică din domeniul său de activitate:

  • urmărește modul de realizare a proiectelor şi programelor de cercetare proprii;
  • dezbate problemele ştiinţifice şi stabilește acţiunile care interesează ASSN;
  • analizează informările membrilor secţiei privind activitatea desfăşurată anual;
  • propune premierea celor mai valoroase realizări ştiinţifice;
  • organizează manifestări ştiinţifice;
  • face propuneri pentru direcţii şi comenzi de cercetare, pentru atragerea de fonduri necesare finanţării activităţii secţiei ştiinţifice şi ASSN;
  • verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate a candidaţilor în procedura de alegere de noi membri.

Numărul maxim de membri titulari ai Secţiei de ordine publică este de 13, numărul maxim de membri corespondenţi este de 12, numărul membrilor de onoare este de 13, iar numărul membrilor asociaţi este de 12.