Titulari

Propunerile de candidaţi pentru membrii titulari se fac de către membrii titulari ai secţiilor ştiinţifice de specialitate, iar candidaţii sunt aleşi din rândul membrilor corespondenţi pe baza criteriilor minimale prevăzute în anexa care face parte integrantă din statut.

Propunerile de candidaţi se transmit secţiilor ştiinţifice pentru verificarea condiţiilor care trebuie îndeplinite conform statutului, apoi consiliului ştiinţific care le avizează şi le supune votului adunării generale, conform legii.

Lista candidaţilor se publică pe site-ul ASSN.

CRITERII MINIMALE pentru obţinerea calităţii de membru titular (corespondent) al ASSN, secţiile “Ştiinţe militare”, “Informaţii şi securitate naţională”, “Ordine publică şi securitate naţională”

1.Recomandare scrisă dată de 2 membri titulari, pe baza activităţii şi operei ştiinţifice.

2.Standarde minimale pentru criteriul 1 privind activitatea publicistică şi de cercetare ştiinţifică: cel puţin 220 de puncte pentru membru titular şi 150 de puncte pentru membru corespondent.

3.Standarde minimale pentru criteriul 2 privind activitatea didactică şi ştiinţifică: cel puţin 200 de puncte pentru membru titular şi 150 de puncte pentru membru corespondent.