De Onoare

Propunerile de candidaţi pentru membrii de onoare se fac de către membrii titulari şi membrii corespondenţi dintre personalităţile române şi străine distinse prin realizări deosebite în domeniul cercetării ştiinţifice corespunzător obiectului de activitate ai ASSN.

Propunerile de candidaţi se transmit secţiilor ştiinţifice pentru verificarea condiţiilor care trebuie îndeplinite conform statutului, apoi consiliului ştiinţific care le avizează şi le supune votului adunării generale, conform legii.

Lista candidaţilor se publică pe site-ul ASSN.