Corespondenti

Propunerile de candidaţi pentru membrii corespondenţi se fac de către membrii titulari şi corespondenţi ai secţiilor ştiinţifice de specialitate, iar candidaţii sunt aleşi din rândul membrilor de onoare pe baza criteriilor minimale prevăzute în anexa la prezentul statut.

Propunerile de candidaţi se transmit secţiilor ştiinţifice pentru verificarea condiţiilor care trebuie îndeplinite conform statutului, apoi consiliului ştiinţific care le avizează şi le supune votului adunării generale, conform legii.

Lista candidaţilor se publică pe site-ul ASSN.

CRITERII MINIMALE pentru obţinerea calităţii de membru corespondent al ASSN, secţiile “Ştiinţe militare”, “Ordine publică”, “Informaţii şi securitate naţională”

1.Recomandare scrisă dată de 2 membri titulari, pe baza activităţii şi operei ştiinţifice.

2.Standarde minimale pentru criteriul 1 privind activitatea publicistică şi de cercetare ştiinţifică: 150 de puncte pentru membru corespondent.

3.Standarde minimale pentru criteriul 2 privind activitatea didactică şi ştiinţifică: cel puţin 200 de puncte pentru membru titular şi 150 de puncte pentru membru corespondent.