Asociati

Propunerile de candidaţi pentru membrii asociaţi se pot face de către membrii titulari, membrii corespondenţi şi membrii de onoare dintre persoanele juridice care au ca obiect de activitate un domeniu de interes pentru realizarea atribuţiilor ASSN.

Propunerile de candidaţi se transmit secţiilor ştiinţifice pentru verificarea condiţiilor care trebuie îndeplinite conform statutului, apoi consiliului ştiinţific care le avizează şi le supune votului adunării generale, conform legii.

Lista candidaţilor se publică pe site-ul ASSN.