Membri

Unicul criteriu pentru primirea de membri în Academia de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale îl constituie caracterul de excelenţă al contribuţiei candidatului în domeniul ştiinţelor militare, informaţiilor şi ordinii publice, materializat prin impactul rezultatelor activităţii cercetării ştiinţifice proprii, originalitatea contribuţiilor, caracterul de noutate şi reputaţia naţională-internaţională a candidatului.

Membrii ASSN au următoarele drepturi şi îndatoriri:

 • să contribuie la dezvoltarea ştiinţelor din sistemul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale în scopul alinierii la cerinţele NATO şi UE;
 • să promoveze pe plan naţional şi internaţional cercetările ştiinţifice din sistemul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;
 • să contribuie la fundamentarea necesarului de resurse de finanţare a activităţilor de cercetare-dezvoltare pe termen mediu şi lung din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
 • să îşi expună opiniile asupra problemelor dezbătute;
 • să interpeleze conducerile secţiilor şi filialelor în şedinţele acestora şi conducerea ASSN în adunarea generală a ASSN asupra problemelor de interes comun;
 • să ia parte la activitatea şi lucrările secţiei şi ale filialei de care aparţin şi să se implice în activităţile ASSN;
 • să participe activ la manifestările ştiinţifice iniţiate de ASSN, de secţii, filiale şi alte unităţi de profil;
 • să prezinte anual secţiilor din care fac parte informări scrise asupra activităţii lor;
 • să participe la crearea cadrului legal pentru introducerea continuă a progresului ştiinţific şi tehnic în sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
 • să se implice în asigurarea de fonduri necesare funcţionării ASSN.

Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:

 • membrul titular, corespondent sau de onoare solicită în scris retragerea;
 • în caz de deces;
 • în cazul desfiinţării persoanei juridice.

Un membru poate fi exclus dacă:

 • a săvârşit abateri profesionale şi etice stabilite de comisia de etică care se organizează şi funcţionează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al ASSN;
 • nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de prezentul statut;
 • este condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate.

Propunerile privind excluderea se pot face de către membrii titulari, corespondenţi sau de onoare şi se adoptă de către adunarea generală pe baza referatului elaborat de comisia de etică. Comisia de etică elaborează referatul pe baza audierii membrului, probelor prezentate şi a altor documente şi fapte considerate relevante.

Pentru membrii asociaţi condiţiile de încetare a activităţii în cadrul ASSN se stabilesc prin clauzele contractelor de asociere.

Lista membrilor ASSN:

Nr. crt. Numele și prenumele Calitatea Obs.
 1 BĂRBULESCU Gheorghe Membru titular
 2 BOARU Gheorghe Membru titular
 3 BUŢĂ Viorel Membru titular
 4 CAVAROPOL Dan Victor Membru titular
 5 CURAJ Adrian Membru titular
 6 FRUNZETI Teodor Membru titular
 7 IANCU Niculae Membru titular
 8 MAIOR George-Cristian Membru titular
 9 MIHALACHE Sorin Dan Membru titular
10 MITULEŢU Ion Membru titular
 11 MOISESCU Gabriel-Florin Membru titular
 12 NEACŞA Florin Membru titular
 13 POPESCU Cristian Membru titular
 14 PRICOPIE Remus Membru titular
 15 ŢĂGOREAN Petru Membru titular
 16 ŢICAL George Membru titular
 17 DRAGOMIRESCU Valentin Membru corespondent
 18 DUMITRESCU Costel Membru corespondent
 19 DUMITRU Daniel Membru corespondent
20 PIȘLEAG Țuțu Membru corespondent