Știinţe Militare

More »

Informaţii şi Securitate Naţională

More »

Ordine Publică

More »

 

Acasă

Academia de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale este o instituţie publică de interes naţional, în domeniul cercetării ştiinţifice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, de consacrare academică, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii.

La baza organizării şi funcţionării Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale stau următoarele prevederi legislative: Legea nr. 56 din 22 martie 2012, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea de Guvern nr. 1122 din 18 decembrie 2013; Regulamentul de organizare şi funcţionare a Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale; alte regulamente, metodologii, instrucţiuni, coduri întocmite pe baza legislaţiei în vigoare.

Obiectul de activitate al Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale îl constituie:

a) dezvoltarea ştiinţelor din sistemul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în scopul alinierii la cerinţele NATO şi ale Uniunii Europene;

b) promovarea pe plan naţional şi internaţional a cercetărilor ştiinţifice din sistemul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

c) coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

d) fundamentarea necesarului de resurse de finanţare a activităţilor de cercetare-dezvoltare pe termen mediu şi lung din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

e) crearea cadrului legal pentru introducerea continuă a progresului tehnic în sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

 Organizare şi funcţionare

ASSN are în structură un număr de 3 secţii ştiinţifice.

Secţiile ştiinţifice reprezintă verigile de bază ale organizării ASSN, care asigură îndeplinirea obiectului de activitate al acesteia.

Secţiile ştiinţifice de specialitate sunt următoarele:

  • Secţia de ştiinţe militare;
  • Secţia de ordine publică;
  • Secţia de informaţii şi securitate naţională.